Risicomanagement

Pensioenfonds HAIO moet beleggen om voldoende geld te kunnen verdienen. Als het fonds niet belegde en alleen zou sparen op een bankrekening, dan zou uw pensioenkapitaal veel lager uitvallen. Of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

 

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Het bestuur vindt het belangrijk om deze risico's te kennen en te beheersen. Dat is het risicomanagement.

 

 

Veel of weinig risico

 

Bij beleggen kiest Pensioenfonds HAIO grofweg uit:

 

 • weinig risico nemen en weinig rendement (= winst) boeken
 • meer risico nemen en (mogelijk) meer rendement boeken

 

Weinig risico met sparen
Sparen is bijna zonder risico. Iemand stort het geld op een bankrekening en ontvangt in ruil daarvoor rente.

 

 • Het voordeel is dat hij zeker weet hoeveel geld er is na een bepaalde periode.
 • Het nadeel is dat de rente op spaarrekeningen laag is .

 

Als pensioenfondsen alleen maar zouden sparen, zou uw pensioenkapitaal lager zijn. Of u zou meer pensioenpremie moeten betalen. 

 

Meer risico met beleggen
Met beleggen loopt een pensioenfonds meer risico.
Er is een klein beetje meer risico als het pensioenfonds geld belegt in een veilige obligatie. Een obligatie is een lening aan een land, bank of bedrijf. In ruil daarvoor ontvangt het fonds rente.
Er is veel meer risico als het fonds belegt in bijvoorbeeld aandelen. Als een pensioenfonds een aandeel koopt van een bedrijf, wordt het pensioenfonds eigenaar van een stukje van die onderneming.

 

 • Gaat het goed met de onderneming? Dan deelt het pensioenfonds in de winst. Het fonds ontvangt per aandeel een bepaald bedrag. Dat heet dividend. Bovendien kan het aandeel meer waard worden.
 • Gaat het slecht met de onderneming? Dan wordt het aandeel vaak (veel) minder waard.

 

Als pensioenfondsen alleen maar in aandelen zouden beleggen, zouden ze te veel risico lopen.

 

 
De praktijk: risico's spreiden

 

Om de risico's te beperken, onderneemt Pensioenfonds HAIO op verschillende manieren actie:

 

 • het pensioenfonds spreidt het risico van de beleggingen. De beleggingen zijn verdeeld over verschillende soorten beleggingscategorieën. Als het in de ene categorie tijdelijk minder goed gaat, kan dat met winst uit een andere categorie gecompenseerd worden.
 • binnen beleggingscategorieën zoekt Pensioenfonds HAIO naar de beste beleggers (vermogensbeheerders). Die beleggers krijgen duidelijke richtlijnen mee over hoe ze het geld van het pensioenfonds moeten beleggen.

 

  

Risico-inventarisatie

 

Hier houdt het risicomanagement niet op. Het bestuur van Pensioenfonds HAIO vindt het belangrijk om alle relevante risico's te kennen die het pensioenfonds mogelijk loopt. Daarom inventariseert het bestuur jaarlijks de risico's die het fonds loopt, om zo:

 

 • zicht te hebben op eventuele risico's
 • te weten hoe het fonds deze risico's kan vermijden
 • te weten welke maatregelen het fonds kan nemen
 • richtlijnen te geven voor het in de gaten houden van de risico's

 

Aan de hand van deze risico-inventarisatie ziet het bestuur hoe het zit met de risico's. Het bestuur kan dan bijsturen als dat nodig is.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?