Controle

Certificerend actuaris

 

De certificerend actuaris van Pensioenfonds HAIO is AethiQs te Rotterdam. De certificerend actuaris controleert de financiële positie van het pensioenfonds. Het fonds publiceert een verklaring van de certificerend actuaris in zijn jaarrekening. De jaarrekening staat in het jaarverslag.

 

 

Accountant

 

De accountant controleert of de jaarrekening van het pensioenfonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft de accountant een accountantsverklaring af. De accountant van Pensioenfonds HAIO is Mazars Accountants NV, Rotterdam.

 

 

Integriteitscommissie

 

Het pensioenfonds heeft een integriteitscommissie die controleert of het pensioenfonds zich aan de wet houdt.
Ook checkt de integriteitscommissie of Pensioenfonds HAIO de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. De regels moeten voorkomen dat de belangen van het pensioenfonds botsen met de privébelangen van betrokken medewerkers.

 

Alle betrokken medewerkers van het pensioenfonds moeten de gedragscode ondertekenen en zich aan deze regels houden. Dat geldt voor:

 

  • bestuursleden
  • externe beleggingsadviseurs

 

Samenstelling

De integriteitscommissie bestaat uit twee leden: de heer mr. A.W.J.M. van Bolderen en de heer drs. C.J. Esser.

 

Verantwoordingsorgaan

 

Het bestuur van Pensioenfonds HAIO legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan heeft vooral een controlerende rol binnen de organisatie van het fonds.

 

Taak
Het verantwoordingsorgaan controleert of het bestuur:

 

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd en
  • de principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft nageleefd

 

Het verantwoordingsorgaan controleert vooral of het bestuur bij zijn beleid op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan kan ook ongevraagd advies aan het bestuur geven.

 

Samenstelling
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 leden. Werknemers en de werkgever worden elk door 2 leden vertegenwoordigd. Zij zijn in principe benoemd voor een periode van 4 jaar.

 

 NaamNamens
 De heer drs. A. van der Zijl (voorzitter) werkgever
 De heer drs. B.R. Schudel werkgever 
De heer F.C. van Zwieten werknemers
Mevrouw B. Sprokholt werknemers
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?