Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer eindverantwoordelijk voor:

 

  • de uitvoering van de pensioenregeling
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

 

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

 

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

 

 

Samenstelling

 

Het bestuur van Pensioenfonds HAIO bestaat uit 6 mensen. 3 mensen zijn benoemd door de werkgever (SBOH) en de andere 3 zijn aangewezen door de deelnemers.

 

Bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit. 

 

Het pensioenfonds is nu in liquidatie. Het bestuur heeft nu College van Vereffenaars. Zij moeten op het geld passen en zorgen dat alles netjes wordt geregeld voordat het fonds wordt opgeheven.

 

 NaamNamens
De heer drs. C.J. Esser  werkgever
Mevrouw A.M. Bouwman werkgever 
De heer M. van Rumpt werkgever
           
De heer drs. M.J.A. de Wit (voorzitter) werknemers
De heer mr. A.W.J.M. van Bolderen werknemers
De heer E.R. Brugman FB. werknemers

 

Klik hier voor de nevenfuncties van de bestuursleden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?