Advies

De volgende partijen geven gevraagd of ongevraagd advies aan het pensioenfonds:

 

 

 

Beleggingscommissie

 

Pensioenfonds HAIO streeft ernaar om voor u een zo groot mogelijk pensioenkapitaal te regelen met de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Het pensioenfonds belegt het geld van de pensioenpremie. Dit doet het pensioenfonds zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe het pensioenfonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

 

Taak
De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Bij Pensioenfonds HAIO voert een vermogensbeheerder het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of deze vermogensbeheerder zich houdt aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten worden geboekt.

 

 

Communicatiecommissie

 

Pensioenfonds HAIO is verplicht om u duidelijke en begrijpelijke informatie over uw pensioen te geven. De communicatiecommissie adviseert het bestuur over hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt.

 

Taak
De communicatiecommissie bereidt het communicatiebeleid voor. Daarnaast stuurt de commissie de uitvoering van het communicatiebeleidsplan aan. In het communicatiebeleidsplan worden het algemene beleid en alle communicatie-instrumenten en -inspanningen omschreven. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de vaststelling van het communicatiebeleid.

 

 

Adviserend actuaris

 

Adviserend actuaris van Pensioenfonds HAIO is het AZL actuariaat in Heerlen. Zij bekijken geregeld hoe het pensioenfonds er financieel voor staat.
De actuaris geeft advies over besluiten die gaan over de financiële positie van het pensioenfonds. Denkt u daarbij aan een besluit over:

 
• een eventuele verhoging van de pensioenkapitalen
• de hoogte van de pensioenpremie die werkgever en werknemers betalen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?