Klachten & Geschillen

Pensioenfonds HAIO voert uw pensioenregeling uit met de grootst mogelijke zorg. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

 

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

 

Wat u kunt doen:

 

 

 

Waar dien ik mijn klacht in?

 
Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u dit indienen bij Pensioenfonds HAIO. U doet dit door een brief te sturen naar het bestuur:

 

Pensioenfonds HAIO
Postbus 4471
6401 CZ HEERLEN

 

 

Welke gegevens heeft het fonds nodig?

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 

  • uw klantnummer; u vindt dit nummer op de brieven die u van het pensioenfonds ontvangt
  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • de datum waarop u de brief verstuurt
  • de omschrijving van uw klacht
  • uw handtekening

 

 

Wat gebeurt er met mijn klacht?

 

Pensioenfonds HAIO stuurt u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. U krijgt een schriftelijke reactie binnen zes weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met zes weken.

 

 

Bij afwijzing: de ombudsman

 

Wanneer het bestuur van Pensioenfonds HAIO uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u de klachtenregeling van het pensioenfonds helemaal hebt doorlopen.

 

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

 

Postbus 93122
2509 AC Den Haag

website: www.ombudsmanpensioenen.nl

Tel. 0703499620

 

Meer informatie
U vindt de klachten- en geschillenregeling van Pensioenfonds HAIO op de documentenpagina van deze website. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?