Financiële positie

Pensioenfondsen drukken hun financiële positie uit in een dekkingsgraad.


De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding weergeeft tussen enerzijds het kapitaal dat ons fonds nodig heeft om in theorie alle opgebouwde pensioenen te kunnen betalen en eventuele tegenvallers in slechte tijden op te vangen (= verplichtingen) en anderzijds het kapitaal dat ons fonds nu bezit (= vermogen).


Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg geld heeft om alle pensioenen uit te betalen, maar op lange termijn geen geld overhoudt voor bijvoorbeeld de administratiekosten of kosten voor vermogensbeheer of het verhogen van de pensioenen. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft het pensioenfonds voor elke euro die het aan pensioen moet uitkeren €1,05 in kas.
Ook Pensioenfonds HAIO heeft een dekkingsgraad. Deze wordt jaarlijks vastgesteld. 

 

Per 31 december van het jaarDekkingsgraad
2020 112,0%
2019 116,9%
2018 113,7%
2017 129,5%
2016 129,4%

 

De pensioenregeling van het fonds is een zogeheten beschikbare premieregeling. Het pensioenfonds doet geen beloftes over de hoogte van het pensioen als u met pensioen gaat.

 

De beschikbare premieregeling werkt zo: samen met de werkgever betaalt de deelnemer elk jaar een bepaald bedrag voor zijn pensioen. Pensioenfonds HAIO belegt en spaart met dit geld. Het kapitaal dat de deelnemer op deze manier aan het eind van zijn opleiding heeft, bepaalt hoe hoog zijn pensioen zal zijn. Als hij met pensioen gaat, koopt hij van de opbrengsten van deze beleggingen pensioen in.

 

Het pensioenkapitaal kan worden verhoogd door:

 

  • rendement uit de beleggingen van het pensioenfonds
  • winstdeling, als de financiële positie van het pensioenfonds het toelaat

 

De waardeontwikkeling van het pensioenkapitaal staat niet van tevoren vast.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?