Belegd vermogen

Het belegd vermogen is het volledige bedrag dat het pensioenfonds belegt. Pensioenfonds HAIO belegt in aandelen en obligaties. Hoe het pensioenfonds belegt, leest u in het beleggingsbeleid.

 

Verschillende categorieën

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het bestuur vindt het belangrijk om deze risico's te kennen en te beheersen. Daarom spreidt Pensioenfonds HAIO het risico door te beleggen in verschillende producten en categorieën.

 

Het meest belegt het fonds in:

 

  • vastrentende waarden van Nederlandse staatsobligaties
  • liquide middelen
  • Wereld Indexfonds

 

Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat het pensioenfonds een vaste rente ontvangt voor deze beleggingen.

 

Eind mei 2021 zijn alle beleggingen verkocht. Er is nog wat contant geld om de liquidatie te betalen. Wat overblijft wordt nog als winstdeling verdeeld over de deelnemers die op 1 juni 2021 zijn overgedragen aan PPI ABN AMRO.

 

Meer weten?

Ga naar Risicomanagement en Beleggingsbeleid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?