Wat verandert er voor u?

Bent u (beroeps-)arbeidsongeschikt en hebt u uw partner aangemeld? Dit gaat er voor u veranderen.

 

Vanaf 1 juni 2021 gaan onze deelnemers die arbeidsongeschikt zijn als arts, pensioenkapitaal opbouwen bij de PPI van ABN AMRO Pensioenen. Het pensioenkapitaal dat u tot die tijd bij ons fonds hebt opgebouwd, gaat mee. Hiervoor hebben we bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) een verzoek ingediend. Als we groen licht hebben van DNB is de overdracht definitief. Daarna houdt ons fonds op te bestaan.


Wat blijft hetzelfde?

De hoogte van uw pensioenkapitaal en van het partner- en wezenpensioen veranderen bij de overdracht niet. Een overzicht hiervan staat op uw Uniform Pensioenoverzicht. Deze vindt u in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. In mei ontvangt u een nieuw pensioenoverzicht met de stand per 31 december 2021. Later dit jaar volgt een overzicht van uw pensioenkapitaal dat we overdragen aan de PPI van ABN Amro Pensioenen: het ‘slot’ pensioenoverzicht.


Wat wordt er anders?

De regeling blijft op hoofdlijnen hetzelfde, maar verandert op een paar punten. Dat hebben we voor u op een rij gezet in dit document

 

En verder: Anw-hiaat vervalt

Los van de overgang naar de PPI is er nog een wijziging in ons reglement. Ons fonds kent vanaf 1 januari geen uitkering meer voor het Anw-hiaat. Deze regeling gold voor enkele deelnemers. Met deze regeling kregen nabestaanden van een deelnemer behalve een partnerpensioen, onder zeer bijzondere voorwaarden ook extra Anw-hiaatuitkering. Komt u nu te overlijden, dan ontvangt uw partner geen Anw-uitkering meer vanuit deze regeling.
Vanwege de overgang naar de PPI van ABN AMRO was het voor ons fonds niet meer mogelijk deze uitkering te verzekeren onder aanvaardbare voorwaarden. Ons bestuur heeft daarop begin maart besloten om ermee te stoppen. De regeling voor het partnerpensioen is niet veranderd.


Meer informatie

Op de documentenpagina staat ons huidige pensioenreglement. Daar verschijnt straks ook het nieuwe reglement. U kunt dit ook bij ons opvragen via

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?