Beleggingsbeleid

Pensioenfonds HAIO streeft ernaar om voor u een zo groot mogelijk pensioenkapitaal te regelen met de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Het pensioenfonds belegt het geld van de pensioenpremie. Dit doet het pensioenfonds zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe het pensioenfonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

 

 

Waarom beleggen?

 

Pensioenfonds HAIO moet beleggen om voldoende geld te kunnen verdienen. Als het fonds niet belegde en alleen zou sparen op een bankrekening, dan zou uw pensioenkapitaal veel lager uitvallen. Of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

 

 

Hoe gaat dat in zijn werk?

 

Het bestuur beslist ieder jaar over hoe het wil beleggen en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsbeleid. Hierbij kijkt het bestuur naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs. Het bestuur voert daarna het beleggingsbeleid uit.

 

Uitvoering
Pensioenfonds HAIO belegt niet zelf, maar laat dat over aan een externe vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder van het fonds is Achmea Investment Management. Deze vermogensbeheerder weet veel over beleggen, doet dat voor meer organisaties en kan daarom goedkoper werken.
Pensioenfonds HAIO heeft een contract gesloten met Achmea Investment Management. Het fonds controleert of de vermogensbeheerder zich houdt aan de gemaakte afspraken.

 

Beheersen van risico's
Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Pensioenfonds HAIO beheerst de risico's in zijn beleggingen. Hoe? Dat vindt u op de pagina Risicomanagement.

 

 

Maatschappelijk bewust beleggen


Pensioenfonds HAIO stelt het financiƫle belang van zijn deelnemers voorop. Het fonds is echter van mening dat deze plicht naar de deelnemers prima samengaat met het integreren van milieu, sociale factoren en goed ondernemingsbestuur. Binnen onze aandelenfondsen wordt niet belegd in onder andere kernwapens of kernwapengerelateerde activiteiten. Mocht op enig moment blijken dat deze fondsen direct dan wel indirect beleggen in dergelijke activiteiten dan zal het fonds afscheid nemen van deze beleggingsfondsen.

 

Pensioenfonds HAIO heeft eind mei 2021 alle beleggingen verkocht. Het contract met Achmea Investment Management is opgezegd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?