Ziek en arbeidsongeschikt

Ziek zijn is vervelend. Soms eindigt het in arbeidsongeschiktheid. En dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

 

Wat is er geregeld als u:

 

 

 

U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

 

Wat is er geregeld?
U bent voor 1 januari 2021 volledig en duurzaam arbeidsongeschikt geraakt. Dan bent u ontslagen en ontvangt u van de overheid een zogenaamde IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De IVA-uitkering is een onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

 

Pensioen
Raakt u voor 65% of meer beroepsarbeidsongeschikt als arts tijdens uw dienstverband, dan loopt uw pensioen geen gevaar. De opbouw van uw pensioenkapitaal wordt voortgezet zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. Dat is een premievrije voortzetting van uw pensioen. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

 

Wat moet ik doen?

 Als u voor 1 januari 2021 ziek uit dienst bent gegaan, hebt u een oproep van de onafhankelijke keuringsarts gekregen. Het is zeer belangrijk dat u direct gevolg geeft op de oproepen (tot herkeuring) van de keuringsarts, anders bestaat de mogelijkheid dat u het recht op premievrije voortzetting verliest.

 

Wat kan ik verder doen?
U kunt, als u nog niet ziek bent, een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

 

 

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

 

Wat is er geregeld?
Als u voor 1 januari gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt of niet duurzaam arbeidsongeschikt, blijft u pensioen opbouwen bij Pensioenfonds HAIO als u 65% of meer beroepsarbeidsongeschikt als arts bent. Mocht u overlijden dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

 

Meer of minder arbeidsongeschikt? Geef het aan ons door!
Als uw situatie wijzigt, moet u dit doorgeven aan ons fonds. Herstelt u en bent u daardoor voor minder dan 65% beroepsarbeidsongeschikt? Dan bent u verplicht om dit aan ons te melden. U hebt dan niet langer recht op de premievrije doorbouw van uw pensioen. Wordt u binnen 4 weken na herstel weer ziek, geef dit dan door aan ons fonds. Dan hebt u nog steeds recht op pensioenopbouw.
 
Hebt u een progressieve ziekte waardoor uw arbeidsongeschiktheidspercentage stijgt? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen als u verwacht dat dit percentage binnen twee jaar na uw eerste ziektedag uitkomt op 65% of meer. Het kan zijn dat u dan alsnog in aanmerking komt voor de premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw.

 

Wat moet ik doen?
Als u voor 1 januari 2021 (voor een deel) ziek uit dienst bent gegaan, hebt u een oproep van de onafhankelijke keuringsarts gekregen. Het is zeer belangrijk dat u direct gevolg geeft op de oproepen (tot herkeuring) van de keuringsarts, anders bestaat de mogelijkheid dat u het recht op premievrije voortzetting verliest.

 

Wat kan ik verder doen?
U kunt, als u nog niet ziek bent, een WGA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?