Uw pensioen na uw opleiding

Pensioen meenemen

U kunt uw pensioenkapitaal van Pensioenfonds HAIO meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Bijna alle huisartsen in Nederland bouwen pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Dit is een verplicht beroepspensioenfonds. Dat betekent dat u automatisch pensioen gaat opbouwen bij SPH als u:

 

  • vrijgevestigd huisarts wordt
  • huisarts in dienstverband bent (Hidha)
  • als waarnemer aan de slag gaat
  • vanaf 2021 huisarts in opleiding bent

 

Het kan ook zijn dat u als huisarts pensioen gaat opbouwen bij ABP, als u bijvoorbeeld gaat werken bij een huisartseninstituut. Of bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), bijvoorbeeld als u als huisarts in dienst bent bij een gezondheidscentrum.

 

In alle gevallen kunt u het pensioen dat u bij Pensioenfonds HAIO hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. De aanvraag moet u indienen bij uw nieuwe pensioenfonds. Meer informatie vindt u op de website van SPH, ABP of PFZW.

 

Bijzondere situatie

Er is sprake van een bijzondere situatie. Op 1 juni 2021 dragen we alle tot dan toe opgebouwde pensioenkapitalen over aan de PPI van ABN AMRO pensioenen. Hiervoor hebben we akkoord gevraagd aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ons fonds houdt daarna op te bestaan. Wij verwachten dat dat uiterlijk december 2021 is. Mogelijk blijft er een bedrag over.  Als dit zo is (en DNB is akkoord) keren we dit resterende bedrag uit. Deze extra uitkering wordt echter alleen toegevoegd aan het pensioenkapitaal van mensen die bij ons fonds zijn op het moment dat wij de pensioenkapitalen overdragen aan de PPI van ABN AMRO pensioenen. Als u uw pensioen eerder individueel meeneemt naar een ander fonds (ook als dat SPH is!), loopt u deze extra uitkering mis.
Gaat u pensioen opbouwen bij SPH en wilt u dat uw pensioenkapitaal wordt toegevoegd aan uw pensioen bij SPH? Dat kan. Hiervoor kunt u straks een aanvraag indienen bij SPH. Draag uw pensioen alleen over als dat voor u gunstig is. Dat ziet u aan de offerte die u ontvangt.

 

Voorwaarde
Normaal gesproken geldt dat de financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds goed moet zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk.

 

Aangezien de pensioenregeling van Pensioenfonds HAIO een beschikbare premieregeling is, is een dekkingsgraad niet relevant. In uw geval geldt daarom dat alleen uw nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad van boven de 100% moet hebben.
U kunt de waardeoverdracht wel alvast aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Maar het fonds mag de aanvraag pas in behandeling nemen wanneer het een dekkingsgraad heeft van minimaal 100%. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?