Wat is pensioen

Meestal bedoelen we met pensioen, het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks pensioen: 

 

  

 

Overheid

 

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 

  • als ze met pensioen gaan
  • als ze arbeidsongeschikt raken of
  • als hun partner overlijdt

 

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 

  • AOW (Algemene Ouderdoms Wet) ontvangt u als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt
  • ANW (Algemene Nabestaanden Wet) kan uw partner krijgen na uw overlijden
  • WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt

 

Voor alle drie de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of het UWV.

 

 

Pensioenfonds of -verzekeraar

 

Uw werkgever houdt maandelijks geld in op uw salaris voor uw pensioen. Dit is uw eigen bijdrage in de pensioenpremie. Uw werkgever betaalt het andere deel van uw pensioenpremie. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een aanvullend pensioen van één of meerdere pensioenfondsen en/of pensioenverzekeraars.

 

 

Bank of verzekeraar

 

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 

  • extra te sparen of
  • te beleggen of
  • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar. Koopsompolissen, banksparen en lijfrentes zijn hier voorbeelden van.

 

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.

 

 

Kortom

 

Pensioen is een ruim begrip. Wanneer gesproken wordt over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u via uw werkgever opbouwde bij Pensioenfonds HAIO tot 1 januari 2021, en voor arbeidsongeschikte deelnemers tot 1 juni 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?