Disclaimer

Aansprakelijkheden
Het pensioenfonds heeft zich er ten zeerste voor ingespannen, dat de informatie op deze website correct en actueel is. Het is evenwel mogelijk, dat de informatie onjuist of niet geheel volledig is. Alvorens rechten te ontlenen aan de inhoud van deze website, dient eerst bij het pensioenfonds geïnformeerd te worden of de gepubliceerde informatie juist is. Dit geldt evenzeer voor gebruikmaking van de gepubliceerde teksten.
Het pensioenfonds staat er niet voor in, dat de informatie op de website altijd geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Het pensioenfonds wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele nadelige consequenties ten gevolge van acties, die gebaseerd zijn op uitsluitend de informatie, die gepubliceerd is op deze website.
Het pensioenfonds is evenmin aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de website voor de gebruiker.

 

Copyright
Het pensioenfonds geeft hierbij toestemming om kopieën van de inhoud van deze website te reproduceren voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze toestemming houdt niet het recht in op de reproductie, distributie, uitzending of enig ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden.
Het gebruik van deze website houdt geen toestemming in om inbreuk te maken op dit recht, of op de rechten van derden, die mogelijk berusten op materiaal, dat voor deze website is gebruikt.
Het pensioenfonds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van enige website, die aan deze website via een link is verbonden.

 

Deze disclaimer is ook van toepassing op de nieuwsbrieven van Pensioenfonds HAIO.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?