Wat gebeurt er met uw opgebouwde pensioenkapitaal per 1 januari 2021?

U gaat volgend jaar pensioen opbouwen bij SPH. Maar het pensioenkapitaal dat u tot 1 januari 2021 bij ons fonds hebt opgebouwd gaat niet (direct) mee.

 

We hebben u eerder laten weten dat ons fonds ophoudt te bestaan. Het was de bedoeling dat alles naar het huisartsenpensioenfonds SPH zou gaan: uw opgebouwde pensioenkapitaal én het pensioen dat u vanaf 1 januari 2021 gaat opbouwen. Daarin is nu verandering gekomen. Hierover ontvangt u nog van ons persoonlijk bericht. Wat kunnen we u hierover al vertellen?

 

Hoe zit dat?

De opbouw van uw nieuwe pensioen per 1 januari 2021

U gaat vanaf 1 januari 2021 pensioen opbouwen bij SPH, het huisartsenpensioenfonds. Bij SPH is uw pensioen in goede handen, ook in de toekomst. SPH is een groot pensioenfonds en kan de lusten en lasten beter verdelen over al zijn deelnemers. Hierover hebben we u eerder al geïnformeerd.

 

Het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd tot 1 januari 2021   

We hebben nu ook besloten wat er gebeurt met het pensioenkapitaal dat u tot 1 januari 2021 bij ons fonds hebt opgebouwd. Eerst was het de bedoeling dat dat ook naar SPH zou gaan. Nu is besloten dat het naar een zogeheten Premie Pensioen Instelling (PPI) gaat. Deze PPI is van ABN Amro pensioenen.

 

Waarom kiest het fonds voor de PPI?

U hebt bij ons fonds een pensioenkapitaal opgebouwd. Dit kapitaal kunt u na uw opleiding gebruiken om bij een ander pensioenfonds of een verzekeraar een pensioen te regelen. Ons fonds keert geen pensioenen uit. De regeling bij de PPI lijkt veel op die van ons fonds.

 

SPH heeft een andere manier van pensioen opbouwen. Daar krijgt u recht op een pensioenuitkering. Als we alle opgebouwde pensioenkapitalen aan SPH zouden overdragen, moeten we de waarde van uw kapitaal omzetten in een bruto uitkering per jaar als u straks  met pensioen gaat.

Bij deze omzetting naar SPH komt veel kijken. De overdracht is daardoor moeilijker en duurder. Bij een overdracht naar de PPI hebben we die extra kosten niet en blijft er meer geld beschikbaar voor pensioenopbouw.

 

Bij de PPI kunt u ervoor kiezen om meer risico te nemen met het beleggen van uw pensioenkapitaal en zo de kans op een hoger rendement vergroten. Bijvoorbeeld doordat u meer belegt in aandelen. Bij SPH kan dat niet. Dit is een belangrijke reden waarom we gekozen hebben voor de voor u financieel meest gunstige oplossing. En dat is de PPI.

 

Wat krijgt u bij de PPI?

Ook bij de PPI is uw pensioenkapitaal in goede handen. Een aantal dingen zijn hetzelfde, sommige zijn anders geregeld:

 

Dit is hetzelfde

Net als ons fonds, beheert de PPI uw pensioenkapitaal. Het berekent een bepaald % aan kosten en keert u rendement uit over de beleggingen. Als u met pensioen gaat koopt u van het opgebouwde pensioenkapitaal een uitkering. De hoogte daarvan hangt onder meer af van hoeveel rendement u hebt behaald met beleggen en hoe hoog de rente op dat moment is.

 

Dit is anders

  • Bij ons fonds bent u verzekerd bij overlijden. Dan krijgen uw nabestaanden een partnerpensioen op basis van het pensioenkapitaal dat u hád kunnen opbouwen als u tot uw pensioen was blijven werken.
  • Dat geldt ook voor SPH, omdat u daar vanaf 1 januari 2021 pensioen gaat opbouwen.
  • Bij de PPI vervalt het pensioenkapitaal dat u tot uw overlijden hebt opgebouwd aan uw nabestaanden (uw partner of kinderen). Uw nabestaanden moeten van dit kapitaal een levenslange uitkering aankopen.

 

Bent u arbeidsongeschikt?

Ook uw opgebouwde pensioenkapitaal gaat naar de PPI van ABN Amro pensioenen. Over wat we voor u regelen voor de opbouw van uw pensioen per 1 januari 2021 en uw verzekeringen ontvangt u dit najaar van ons een brief.

 

Uw pensioen toch volledig bij SPH?

Bouwt u nu pensioen op bij SPH of gaat u na uw opleiding pensioen opbouwen bij SPH en wilt u dat uw pensioenkapitaal wordt toegevoegd aan uw pensioen bij SPH? Dat kan. Hiervoor kunt u straks een aanvraag indienen bij SPH. Doe dat alleen als dat voor u financieel gunstig is.

Het beste moment hiervoor is na de liquidatie van ons fonds. We verwachten dat dat uiterlijk september 2021 zal zijn. Het kan namelijk zijn dat we bij de liquidatie van ons fonds geld overhouden. Als we geld overhouden verdelen we dat over de mensen waarvoor pensioenkapitaal aan de PPI van ABN Amro pensioenen is overgedragen. Dit zal worden toegevoegd aan het reeds overgedragen pensioenkapitaal. Draagt u uw pensioenkapitaal vóór dat moment over aan een andere partij? Dan loopt u deze eventuele bijdrage mis.  

ico kl mijnpensioen

ico kl mijnsituatieverandert

ico kl overhetfonds

ico kl documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?