Groen licht voor nieuw pensioenstelstel

Er komt een nieuw pensioenstelsel. Met nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. En nieuwe regels voor uw aanvullend pensioen van ons fonds. 

  

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden waren het daar op 4 juni al over eens. De afgelopen dagen waren de vakbondsleden aan zet. De CNV- en FNV-leden hebben op 15 juni ingestemd. De grootste achterban is nu akkoord.

 

Hoe gaat het verder? 

De eerste stappen naar een nieuw pensioenstelsel zijn dus gezet. Veel zaken moeten nog uitgewerkt worden.

 

Enkele punten uit het akkoord 

Het gaat om afspraken over de AOW (pensioen van de overheid) en het aanvullend pensioen dat u opbouwt via uw werk, zoals bij ons pensioenfonds.

1. Over het aanvullend pensioen
Afgesproken is onder meer dat de zogeheten doorsneepremie wordt afgeschaft. Nu krijgt iedereen voor dezelfde euro aan premie hetzelfde toekomstige pensioenbedrag. Dat klinkt eerlijk, maar in feite is het een geldoverdracht van jong naar oud, want een euro die een dertiger inlegt is meer waard – omdat die langer belegd kan worden – dan een euro die een zestiger inlegt. Hierdoor betaalt een deelnemer de eerste helft van zijn werkzame leven relatief veel premie en de tweede helft relatief weinig. Volgens het akkoord krijgen jongeren meer pensioenopbouw voor hun premie. Dit is nadelig voor mensen vanaf 40 jaar. Er wordt gezocht naar manieren om hen te compenseren. Werkgevers en werknemers moeten hierover nog afspraken maken.

2. Over de AOW
De AOW is het pensioen dat u vanaf een bepaalde leeftijd van de overheid ontvangt. De AOW-leeftijd gaat minder hard stijgen. In het akkoord is de leeftijd voor de komende twee jaar vastgezet op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2024. Vanaf dan wordt de stijging gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Leven we allemaal gemiddeld 1 jaar langer, dan stijgt de AOW. Niet 1 jaar, zoals nu, maar 8 maanden.

 

En verder

Ook is er in het akkoord afgesproken dat het voor de laagst betaalde beroepen (vaak zijn dit de zware beroepen) aantrekkelijker wordt gemaakt om drie jaar eerder met pensioen te gaan.
Tenslotte zijn er nog afspraken gemaakt voor ZZP’ers, zodat zij makkelijker kunnen sparen voor hun pensioen. Zij moeten zich verplicht gaan verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid. 

 

Hoe nu verder?

De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd moeten in 2020 ingaan. En de nieuwe pensioenregels vanaf 2022. Maar er moet nog veel uitgewerkt worden. We houden u op de hoogte.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?