Uw pensioen na uw opleiding

Na beëindiging van uw dienstverband bij de SBOH stopt uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds HAIO. Gaat u ergens anders werken, dan gaat u waarschijnlijk via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij een ander pensioenfonds of -verzekeraar.

 

 

 

Pensioen meenemen

 

U kunt uw pensioen van Pensioenfonds HAIO meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Bijna alle huisartsen in Nederland bouwen pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Dit is een verplicht beroepspensioenfonds. Dat betekent dat u automatisch pensioen gaat opbouwen bij SPH als u:

 

  • vrijgevestigd huisarts wordt
  • huisarts in dienstverband bent (Hidha)
  • als waarnemer aan de slag gaat

 

Het kan ook zijn dat u als huisarts pensioen gaat opbouwen bij ABP, als u bijvoorbeeld gaat werken bij een huisartseninstituut. Of bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), bijvoorbeeld als u als huisarts in dienst bent bij een gezondheidscentrum.

 

In alle gevallen kunt u het pensioen dat u bij Pensioenfonds HAIO hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. De aanvraag moet u indienen bij uw nieuwe pensioenfonds. Meer informatie vindt u op de website van SPH, ABP of PFZW.

 

Voorwaarde
Normaal gesproken geldt dat de financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds goed moet zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk.

 

Aangezien de pensioenregeling van Pensioenfonds HAIO een beschikbare premieregeling is, is een dekkingsgraad niet relevant. In uw geval geldt daarom dat alleen uw nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad van boven de 100% moet hebben.
U kunt de waardeoverdracht wel alvast aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Maar het fonds mag de aanvraag pas in behandeling nemen wanneer het een dekkingsgraad heeft van minimaal 100%.

 

 

Overdracht door het fonds

 

Als u twee jaar na beëindiging van uw dienstverband bij de SBOH uw pensioen nog niet hebt meegenomen naar een ander pensioenfonds, draagt het pensioenfonds de waarde over aan verzekeringsmaatschappij Zwitserleven. Dan wordt uw opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een lijfrenteverzekering. Als u met pensioen gaat, kunt u van dit kapitaal een ouderdomspensioen aankopen. Dit kan eventueel in combinatie met een partnerpensioen. Overlijdt u voordat u 67 wordt, dan vervalt de waarde van uw pensioenkapitaal aan verzekeringsmaatschappij Zwitserleven.

 

 

Informatie voor u

 

Nadat u uit dienst bent gegaan bij de SBOH, ontvangt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Pensioenfonds HAIO.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?