Uw pensioen na uw opleiding

Na beëindiging van uw dienstverband bij de SBOH stopt uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds HAIO. Gaat u ergens anders werken, dan gaat u waarschijnlijk via uw nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij een ander pensioenfonds of -verzekeraar.

 

 

 

Pensioen meenemen

 

U kunt uw pensioenkapitaal van Pensioenfonds HAIO meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. Bijna alle huisartsen in Nederland bouwen pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Dit is een verplicht beroepspensioenfonds. Dat betekent dat u automatisch pensioen gaat opbouwen bij SPH als u:

 

  • vrijgevestigd huisarts wordt
  • huisarts in dienstverband bent (Hidha)
  • als waarnemer aan de slag gaat
  • vanaf 2021 huisarts in opleiding bent

 

Het kan ook zijn dat u als huisarts pensioen gaat opbouwen bij ABP, als u bijvoorbeeld gaat werken bij een huisartseninstituut. Of bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), bijvoorbeeld als u als huisarts in dienst bent bij een gezondheidscentrum.

 

In alle gevallen kunt u het pensioen dat u bij Pensioenfonds HAIO hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds. De aanvraag moet u indienen bij uw nieuwe pensioenfonds. Meer informatie vindt u op de website van SPH, ABP of PFZW.

 

Bijzondere situatie in 2020

In 2020 is er sprake van een bijzondere situatie. Aan het begin van 2021 gaan alle pensioenkapitalen over naar SPH. Ons fonds houdt daarna op te bestaan. Mogelijk blijft er een bedrag over na de overgang van de pensioenen naar SPH. Als dit zo is, keren we dit resterende bedrag uit. Deze extra uitkering wordt echter alleen toegevoegd aan het pensioen van mensen van wie het pensioenkapitaal met de collectieve waardeoverdracht overgaat naar SPH. Als u uw pensioen eerder individueel meeneemt naar een ander fonds (ook als dat SPH is!), loopt u deze extra uitkering mis. 

 

Voorwaarde
Normaal gesproken geldt dat de financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds goed moet zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk.

 

Aangezien de pensioenregeling van Pensioenfonds HAIO een beschikbare premieregeling is, is een dekkingsgraad niet relevant. In uw geval geldt daarom dat alleen uw nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad van boven de 100% moet hebben.
U kunt de waardeoverdracht wel alvast aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Maar het fonds mag de aanvraag pas in behandeling nemen wanneer het een dekkingsgraad heeft van minimaal 100%.

 

 

Informatie voor u

 

Nadat u uit dienst bent gegaan bij de SBOH, ontvangt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Pensioenfonds HAIO.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?