Nieuw in dienst

U bent uw opleiding tot huisarts begonnen en hebt een baan bij de SBOH. U gaat pensioen opbouwen bij Pensioenfonds HAIO.

 

 

 

Wat is er geregeld?

 

Uw werkgever heeft samen met de vakbonden een pensioenregeling afgesproken voor werknemers:

 

• u hebt recht op een ouderdomspensioen dat wordt opgebouwd in de vorm van een vermogen
• u hebt recht op voortzetting van uw pensioenopbouw als u voor 65% of meer beroepsarbeidsongeschikt wordt
• uw partner kan na uw overlijden recht hebben op partnerpensioen
• uw kinderen hebben in elk geval totdat zij 18 jaar worden recht op wezenpensioen

 

 

Wat moet ik doen?

 

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij Pensioenfonds HAIO. Uw pensioenpremie wordt elke maand automatisch ingehouden op uw bruto salaris.

 

 

Wat kan ik verder doen?

 

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u meenemen naar Pensioenfonds HAIO. Dat heet waardeoverdracht. U beslist zelf of u dat wilt.

 

Aanvragen waardeoverdracht
Overweegt u uw pensioen mee te nemen naar Pensioenfonds HAIO? Vraag dan waardeoverdracht aan nadat u aan uw nieuwe baan bent begonnen bij de SBOH. Log in bij Mijn pensioencijfers en gebruik formulier Offerte waardeoverdracht aanvragen.

Na uw aanvraag, ontvangt u een voorstel. Pas als u met het voorstel akkoord bent, wordt de waardeoverdracht uitgevoerd.

 

Houdt u er bij uw besluit rekening mee dat deelname aan de regeling van Pensioenfonds HAIO in de regel drie jaar duurt. Na uw opleiding bouwt u geen pensioen meer op, want dan stopt uw deelname aan Pensioenfonds HAIO.Nadat uw deelname aan Pensioenfonds HAIO is beëindigd, kunt u de waarde overdragen naar een ander pensioenfonds. Dat kan op het moment dat u deelnemer wordt bij een ander pensioenfonds. Dat geldt zowel voor het pensioen dat u bij Pensioenfonds HAIO hebt opgebouwd als voor het pensioen dat u bij een eerder dienstverband hebt opgebouwd en hebt meegenomen naar Pensioenfonds HAIO.

 

Voorwaarde
Normaal gesproken geldt dat de financiële positie van uw oude en nieuwe pensioenfonds goed moet zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Een van de belangrijkste graadmeters van de financiële situatie van een pensioenfonds is de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad van beide partijen 100% of hoger is, dan is waardeoverdracht mogelijk.

 

Aangezien de pensioenregeling van Pensioenfonds HAIO een beschikbare premieregeling is, is de dekkingsgraad van het Pensioenfonds HAIO niet relevant. In uw geval geldt daarom dat alleen het andere pensioenfonds een dekkingsgraad van boven de 100% moet hebben.
U kunt de waardeoverdracht wel aanvragen, maar Pensioenfonds HAIO mag uw aanvraag pas in behandeling nemen wanneer de dekkingsgraad van het andere pensioenfonds 100% of hoger is.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?