Eerder stoppen met uw opleiding

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u eerder stopt met uw opleiding. Het heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt minder of geen pensioen meer op.

 

Er zijn verschillende redenen waarom u stopt met uw opleiding, bijvoorbeeld:

 

 

 

U moet gedwongen stoppen

 

U raakt uw plek binnen de opleiding kwijt.

 

Wat is er geregeld?
U bouwt geen pensioen meer op bij Pensioenfonds HAIO. Het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan bij het pensioenfonds. Als u twee jaar nadat u bent gestopt uw pensioen nog niet hebt meegenomen naar een ander pensioenfonds, draagt het pensioenfonds de waarde over aan verzekeringsmaatschappij Zwitserleven.

 

Wat moet ik doen?
U geeft uw ontslag door aan UWV.

 

Wat kan ik verder doen?
Als u later een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Pensioenfonds HAIO, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dat aan binnen zes maanden nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

 

 

U stopt vrijwillig

 

U besluit zelf om te stoppen met uw opleiding.

 

Wat is er geregeld?
U bouwt geen pensioen meer op bij Pensioenfonds HAIO. Het pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd, blijft voor u staan bij het pensioenfonds. Als u twee jaar nadat u bent gestopt uw pensioen nog niet hebt meegenomen naar een ander pensioenfonds, draagt het pensioenfonds de waarde over aan verzekeringsmaatschappij Zwitserleven.

 

Wat kan ik verder doen?
Als u later een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u hebt opgebouwd bij Pensioenfonds HAIO, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dat aan binnen zes maanden nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.