Ziek en arbeidsongeschikt

Ziek zijn is vervelend. Soms eindigt het in arbeidsongeschiktheid. En dat kan, naast lichamelijke of psychische klachten, ook gevolgen hebben voor uw inkomen en uw pensioen.

 

Wat is er geregeld als u:

 

 

 

U bent ziek

 

Wat is er geregeld?

Wanneer u ziek bent en het dienstverband met de werkgever is beëindigd, wordt zo spoedig mogelijk de (mate van) arbeidsongeschiktheid vastgesteld door een onafhankelijke keuringsarts. Deze onafhankelijke arts gebruikt het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘Beroepsarbeidsongeschiktheid als arts’, waarvoor een BIG-registratie noodzakelijk is. Wanneer blijkt dat u voor 65% of meer beroepsarbeidsongeschikt als arts bent, heeft u recht op premievrije voortzetting van uw pensioen. Dat betekent dat u wel pensioen opbouwt, maar daarvoor geen premie hoeft te betalen. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

 

Om te kunnen beoordelen of er nog steeds sprake is van arbeidsongeschiktheid waarvoor de premievrije voortzetting geldt, vindt er na de eerste keuring elke vijf jaar een herkeuring plaats door een onafhankelijke keuringsarts, tenzij de keuringsarts redenen ziet om de herkeuring eerder te laten plaatsvinden.

 

Wat moet ik doen?
Als u ziek bent en in dienst blijft, hoeft u het pensioenfonds niets over uw situatie door te geven. Pensioenfonds HAIO ontvangt dan informatie van uw werkgever.

  

Als u ziek uit dienst gaat, krijgt u zo spoedig mogelijk een oproep van de onafhankelijke keuringsarts. Het is zeer belangrijk dat u direct gevolg geeft op de oproepen (tot herkeuring) van de keuringsarts, anders bestaat de mogelijkheid dat u het recht op premievrije voortzetting verliest.

 

 

U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

 

Wat is er geregeld?
U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt geraakt. Dan bent u ontslagen en ontvangt u van de overheid een zogenaamde IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De IVA-uitkering is een onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

 

Pensioen
Raakt u voor 65% of meer beroepsarbeidsongeschikt als arts tijdens uw dienstverband, dan loopt uw pensioen geen gevaar. De opbouw van uw pensioenkapitaal wordt voortgezet zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. Dat is een premievrije voortzetting van uw pensioen. Mocht u overlijden, dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

 

Wat moet ik doen?

 Als u ziek uit dienst gaat, krijgt u zo spoedig mogelijk een oproep van de onafhankelijke keuringsarts. Het is zeer belangrijk dat u direct gevolg geeft op de oproepen (tot herkeuring) van de keuringsarts, anders bestaat de mogelijkheid dat u het recht op premievrije voortzetting verliest.

 

Wat kan ik verder doen?
U kunt, als u nog niet ziek bent, een WIA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

 

 

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsongeschikt

 

Wat is er geregeld?
U blijft alleen pensioen opbouwen bij Pensioenfonds HAIO als uw dienstverband met de werkgever is beëindigd en u 65% of meer beroepsarbeidsongeschikt als arts bent. Vanaf de eerste van de maand waarin u 68 jaar wordt, ontvangt u ouderdomspensioen. Mocht u overlijden dan is er partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen.

 

Progressief arbeidsongeschikt
Hebt u een progressieve ziekte waardoor uw arbeidsongeschiktheidspercentage stijgt? Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen als u verwacht dat dit percentage binnen twee jaar na uw eerste ziektedag uitkomt op 65% of meer. Het kan zijn dat u dan alsnog in aanmerking komt voor de premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw.

 

Wat moet ik doen?
U hoeft zelf niets over uw situatie aan het pensioenfonds door te geven.

 

Wat kan ik verder doen?
U kunt, als u nog niet ziek bent, een WGA-aanvullingsverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw werkgever.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?