Begrippen

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het fonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen uitbetalen.

Aangezien de pensioenregeling van Pensioenfonds HAIO een beschikbare premieregeling is, is een dekkingsgraad niet aan de orde.

 

Franchise
De franchise is het deel van het salaris dat niet meetelt voor de pensioenopbouw. U krijgt straks immers ook AOW van de overheid. De franchise is vaak afgeleid van de AOW-uitkeringen.

 

Pensioengrondslag
De pensioengrondslag is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. Jaarlijks wordt dit bedrag op 1 januari vastgesteld. U hoeft niet over uw hele salaris pensioen op te bouwen, omdat u straks ook AOW van de overheid krijgt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?