Overlijden

Als u overlijdt, wilt u dat uw partner en kind(eren) financieel goed verzorgd achterblijven. Pensioen van Pensioenfonds HAIO helpt daarbij.

 

Moet er iets doorgegeven worden?
Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden melden bij Pensioenfonds HAIO. Zij doen dat door een brief en een overlijdensakte te sturen naar het pensioenfonds.

 

Wat is er geregeld voor mijn partner?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen van Pensioenfonds HAIO, als u:

 

  • getrouwd bent of
  • uw partnerschap bij de gemeente geregistreerd hebt of
  • samenwoont, een samenlevingscontract hebt én uw partner hebt aangemeld bij het pensioenfonds. Log hiervoor in op Mijn Pensioencijfers en vul het formulier Partner aanmelden in.

 

Het partnerpensioen is op risicobasis verzekerd bij Pensioenfonds HAIO. Dit betekent dat uw partner geen partnerpensioen krijgt als u uit dienst treedt en daarna overlijdt.


Uw partner kan na uw overlijden recht hebben op Anw van de overheid of een ANW-hiaatpensioen via Pensioenfonds HAIO.

 

Wat is er geregeld voor mijn kinderen?
Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Dat geldt onder voorwaarden ook voor stief- en pleegkinderen.

 

Het wezenpensioen is op risicobasis verzekerd bij Pensioenfonds HAIO. Dit betekent dat uw kinderen geen wezenpensioen krijgen als u uit dienst treedt en daarna overlijdt.

 

Uw kinderen kunnen recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (ANW) van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

 

Wat kan ik verder doen?
U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.

 

Hoeveel krijgen mijn nabestaanden?
Het partnerpensioen is jaarlijks 50% van 12x de pensioengrondslag. Het wezenpensioen is jaarlijks 10% van 12x de pensioengrondslag. Het wezenpensioen voor een kind in de leeftijd tot 18 jaar wordt verdubbeld als ten gevolge van eenzelfde gebeurtenis beide ouders komen te overlijden. Het recht op wezenpensioen geldt voor een maximum van 5 kinderen per deelnemer. Indien u meer dan 5 kinderen onder de 18 jaar nalaat, dan zal ieder kind een gelijk aandeel van de totale uitkering ontvangen.

 

In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoeveel partner- en wezenpensioen Pensioenfonds HAIO regelt voor uw nabestaanden. U ontvangt dit pensioenoverzicht elk jaar per post van het pensioenfonds.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?