Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, dan regelt Pensioenfonds HAIO inkomen voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

 

Wat is er geregeld:
 

 

 

Voor uw kinderen

 

Wat is er geregeld?
Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Dat geldt onder voorwaarden ook voor stief- en pleegkinderen.

 

Het kan zijn dat uw kinderen of uw partner recht hebben op een ANW-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 

Wat moet ik doen?
U hoeft uw kinderen niet aan te melden bij Pensioenfonds HAIO. Ook pleeg- en stiefkinderen hoeft u niet aan te melden. Mocht het nodig zijn, dan vraagt het pensioenfonds die gegevens op bij de gemeente.

 

Wat kan ik verder regelen?
U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden een hoger inkomen ontvangen. U kunt hiervoor elders zelf een verzekering afsluiten.

 

Hoeveel krijgen mijn kinderen?
Het wezenpensioen is jaarlijks 10% van 12x de pensioengrondslag.

 

In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoeveel wezenpensioen Pensioenfonds HAIO regelt voor uw kinderen. U ontvangt dit pensioenoverzicht elk jaar per post van het pensioenfonds.

 

 

U overlijdt terwijl u nog pensioen opbouwt bij Pensioenfonds HAIO

 

Wat is er geregeld?
Het wezenpensioen is jaarlijks 10% van 12x de pensioengrondslag. Het wezenpensioen voor een kind in de leeftijd tot 18 jaar wordt verdubbeld als ten gevolge van eenzelfde gebeurtenis beide ouders komen te overlijden. Het recht op wezenpensioen geldt voor een maximum van 5 kinderen per deelnemer. Indien u meer dan 5 kinderen onder de 18 jaar nalaat, dan zal ieder kind een gelijk aandeel van de totale uitkering ontvangen.

 

Moet er iets doorgegeven worden?
Nee. De gemeente meldt het overlijden aan het pensioenfonds. De gegevens van de kinderen vraagt het fonds vervolgens bij de gemeente op. Pensioenfonds HAIO informeert uw nabestaanden onder meer over het wezenpensioen.

 

Moet er verder iets geregeld worden?
Hebt u een extra verzekering afgesloten? Dan moet contact opgenomen worden met de verzekeraar, om ervoor te zorgen dat de verzekering ook uitkeert.

 

 

U overlijdt terwijl u geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds HAIO

 

Het wezenpensioen is op risicobasis verzekerd bij Pensioenfonds HAIO. Dit betekent dat uw kinderen geen wezenpensioen krijgen als u uit dienst treedt en daarna overlijdt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?