Einde relatie

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de wet 'Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding'. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

 

Wat is er geregeld na:

 

 

 

Na samenwonen

 

Wat is er geregeld?
Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen, mocht u komen te overlijden. Het ouderdomspensioen hoeft u niet te verdelen. Zo staat dat in de wet.

 

Wat moet ik doen?
Meld uw partner af bij het pensioenfonds. Stuur een brief met daarin:

 

 • naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-partner
 • de datum waarop u niet langer samenwoont
 • en als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het recht op bijzonder partnerpensioen.

 

U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief.

 

Wat kan ik verder doen?
Uw ex-partner kan verklaren af te zien van het bijzonder partnerpensioen. Neemt u dat op in de brief die u ons stuurt om uw ex-partner bij ons af te melden.

 

Informatie voor u en voor uw ex-partner
Als u uw partner bij het pensioenfonds hebt afgemeld, dan sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner.

 

 

Na echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap

 

Wat is er geregeld?
In de wet zijn twee zaken geregeld:

 

 • uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden
 • uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd

 

Maar u en uw ex-partner kunnen het ouderdomspensioen ook anders verdelen:

 

 • niet ieder de helft, maar een andere verdeling
 • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode. U betrekt bijvoorbeeld de jaren voordat u trouwde in de verdeling
 • een combinatie van 1 en 2

 

Wat moet ik doen?
Log in op Mijn Pensioencijfers en vul het formulier Pensioen verdelen met ex-partner in. Doet u dat binnen twee jaar nadat u uit elkaar bent gegaan? Dan krijgt uw ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks uitgekeerd. Als u langer wacht dan twee jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel bij u opvragen als u met pensioen bent.
Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen.

 

U hoeft het pensioenfonds niet te laten weten dat u uit elkaar gaat. De gemeente geeft het door. Woont u in het buitenland, dan moet u het pensioenfonds wel op de hoogte stellen.

 

Andere afspraken
Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Dan geeft u dat door aan het pensioenfonds binnen twee jaar nadat u uit elkaar bent gegaan. Log in op Mijn Pensioencijfers en vul het formulier Pensioen verdelen met ex-partner in.
Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt; u moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Het formulier moet u beiden ondertekenen.

 

Afspraken bijzonder partnerpensioen
Uw ex-partner kan afzien van het bijzonder partnerpensioen. Hij of zij ontvangt dan na uw overlijden geen pensioen van Pensioenfonds HAIO. Wanneer uw ex-partner dit besluit, dan stuurt u een brief naar het pensioenfonds waarin uw ex-partner verklaart af te zien van het bijzonder partnerpensioen. U en uw ex-partner ondertekenen beiden deze brief.

 

Gezien de bijzondere vorm van de pensioenregeling, past het fonds in deze situatie conversie toe. Dit betekent dat het bijzonder partnerpensioen en ouderdomspensioen van uw ex-partner worden omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen voor uw ex-partner komt dan helemaal los te staan van uw eigen pensioen. U krijgt dit recht niet meer terug, ook niet nadat uw ex-partner is overleden.

 

Informatie voor u en voor uw ex-partner
Is de scheiding bekend bij Pensioenfonds HAIO, dan stuurt het pensioenfonds u en uw ex-partner automatisch:

 

 • een opgave van het partnerpensioen voor uw ex-partner
 • informatie over de verdeling van het ouderdomspensioen
 • het formulier waarmee u iets anders kunt regelen dan wettelijk geregeld is
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie. Gaat u akkoord met het gebruik hiervan?