Verhoging pensioenkapitaal

U bouwt bij Pensioenfonds HAIO pensioen op met een zogeheten beschikbare premieregeling. Samen met uw werkgever betaalt u elk jaar een bepaald bedrag voor uw pensioen. U betaalt 2,5% van uw brutosalaris, uw werkgever 6%. Hoeveel euro u betaalt, kunt u zien op uw salarisstrookje. Pensioenfonds HAIO belegt en spaart met dit geld. Het kapitaal dat u op deze manier aan het eind van uw opleiding hebt, bepaalt hoe hoog uw pensioen zal zijn. Als u met pensioen gaat, koopt u van de opbrengsten van deze beleggingen pensioen in.

 

 

Verhoging

 

Uw pensioenkapitaal kan worden verhoogd door:

 

  • rendement uit de beleggingen van het pensioenfonds
  • winstdeling, als de financiële positie van het pensioenfonds het toelaat.

 

De waardeontwikkeling van uw pensioenkapitaal staat niet van tevoren vast. Pensioenfonds HAIO doet daarom geen toezeggingen over de hoogte van uw uiteindelijke pensioenkapitaal. De gemiddelde rentevergoeding is 1% per jaar.

 

De afgelopen jaren is uw pensioenkapitaal als volgt verhoogd:

Over het jaarRente per 1 januariWinstdeling*Totaal rente
+ winstdeling
2016 1% 5% 6%
2015 3% 1,5% 4,5%


*De winstdeling wordt per 31 maart in het jaar erna bijgeschreven bij uw kapitaal. Dus de 5% over 2016 is per 31 maart 2017 bijgeschreven.